Herding trials of ČAOPP 2017

DATE PLACE TYPE OF TRIAL
JUDGE PROPOS. REGISTR. INFO
2017 ZVOP HWT IHT-1 IHT-2 IHT-3    
19.3. Libhošť  CS, TS CS, TS CS, TS    

M. Vostřez,

Z. Černá

HERE HERE INFO
24.-25.6.

Pohár Kamenné Brány

Martínkovice

CS CS CS CS CS – CACT P. Kryštofová HERE HERE INFO
1.7. Libhošť CS, TS CS, TS CS, TS CS, TS TS – CACT, CACITr

S. Sochorová,

R. Loučka

HERE HERE INFO
2.7.

Wallachia Open

Libhošť

CS, TS    

S. Sochorová,

R. Loučka

HERE HERE INFO
8.-9.7. Martínkovice TS TS TS  TS TS – CACT, CACITr I. Horská HERE HERE INFO
5.-6.8. Budišov nad Budišovkou CS, TS CS, TS CS, TS TS TS M. Vostřez HERE HERE INFO
19.-20.8. Klubové mistrovství v pasení Briard klubu ČR - Martínkovice TS TS TS TS TS – CACT Etienne Sercierat (FRA), náhr. R. Loučka HERE HERE INFO
24.-27.8.

9. Mistrovství republiky TS

Martínkovice

TS TS TS TS TS – CACT, CACITr Etienne Sercierat (FRA), náhr. R. Loučka HERE HERE INFO
9.9.2017 Team Cup 2017 - Libhošť     CS, TS    

M. Kosa,

náhr. Š. Gavendová

HERE HERE INFO
16-17.9. Dolní Kounice CS, TS CS, TS CS, TS CS, TS TS – CACT, CACITr Z. Černá HERE HERE INFO
23.-24.9. Martínkovice CS CS CS CS Farma M. Vostřez HERE HERE INFO
7.-8.10. Martínkovice CS, TS CS, TS TS TS   I. Horská HERE HERE INFO
14.-15.10. ASH CUP 2017 - Martínkovice CS, TS TS TS TS  TS – CACT, CACITr Jouko Siitonen (FIN) HERE HERE INFO
20.-22.10. ASH CUP 2017 - Martínkovice CS, TS TS TS TS TS – CACT, CACITr Jouko Siitonen (FIN) HERE HERE INFO
21.10. Budišov nad Budišovkou CS, TS CS CS CS CS – CACT, CACITr Š. Gavendová HERE HERE INFO
28.10. Herding Collie & Sheltie Cup 2017 - Libhošť TS TS TS TS TS – CACT Š. Gavendová HERE HERE INFO
4.11. Libhošť CS, TS CS, TS CS, TS CS, TS  

M. Topinková,

J. Škůrek

HERE HERE INFO
5.11. Šampionát Welsh Corgi a Kelpie Klubu 2017 - Libhošť CS, TS CS, TS CS, TS CS, TS CS, TS

Š. Gavendová,

J. Škůrek

HERE HERE INFO