Česká asociace ovčáckých a pasteveckých psů, z.s. se řídí předpisy organizace FCI pro všechna ovčácká, pastevecká a honácká plemena.

Hlavní aktivitou našeho spolku je organizování soutěží a výcviku práce pasteveckých a ovčáckých psů se zvířaty, školení instruktorů výcviku a rozhodčích pro posuzování trialů.

Členství v našem spolku je dobrovolné a členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem se podílet na našich aktivitách.

Hlavními aktivitami členů našeho spolku je záštita pasení se psy v oblastech:

 • Tréninková centra a instruktoři – sdružování tréninkových center, instruktorů a jejich pravidelné školení jako základny pro rozvoj pasení v České republice. Je to první místo, kam příjde zájemce o pasení a dostává informace. Proto jde o stěžejní pilíř o který se musí pasení opírat. Práce s instruktory v tréninkových centrech musí lidi motivovat k soutěžím a praktické práci. Zažehne jiskru pro další práci. Taková tréninková centra chceme provozovat.
 • Rozhodčí – pravidelné školení rozhodčích v posuzování trialů, aby byly reflektovány nejnovejší trendy v pasení a hodnocení bylo sjednocené, objektivní a v souladu s řády pasení.
 • Mezinárodní spolupráce – spolupráce na tvorbě mezinárodních řádů pasení a rozvíjení mezinárodní spolupráce s partnery v zahraničí.
 • Pořádání soutěží a záštita pořadatelů – Chceme spolupracovat s pořadateli na vytváření kvalitních podmínek na závodech pro závodníky, rozhodčí i pořadatele. Jsme si vědomi že bez areálů a pořadatelů soutěže fungovat nemohou. Chceme pomoci ve všech oblastech pořádání akcí, tedy v oblastech ekonomické, organizační i sponzoringu. Přípravou jednotných postupů a pomůcek minimalizovat administrativní zátěž.

 

Proč se stát členem ČAOPP?

Výhody pro členy v roce 2024

 1. Slevy na startovém u akcí klubu ČAOPP (výši určí pořadatel).
 2. Přednost při přihlašování na školení nebo závody pod záštitou ČAOPP (zda školení, závody nebo obojí určí pořadatel).

 

Jak se stát členem ČAOPP?

 1. Stáhněte, vyplňte a vytiskněte si přihlášku – Přihláška do ČAOPP.
 2. Podepsanou přihlášku naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 3. Zaplaťte členský příspěvek na číslo účtu 2300953339/2010. Pro rok 2024 je stanoven členský příspěvek ve výši 400,- Kč. Jako Specifický symbol použijte 1. Jako Variabliní symbol použijte své členské číslo v ČAOPP. Pokud jste novým členem a členské číslo ještě nemáte, nechte pole VS prázdné. Do poznámky napište své jméno a příjmení.
 4. Po souhlasu výboru a připsání částky na účet vám bude na e-mail zasláno potvrzení o přijetí do ČAOPP.
 5. Pozn.: ve vyjmečných případech lze po dohodě s výborem klubu odevzdat přihlášku a zaplatit členský poplatek na některé z akcí pořádané spolkem ČAOPP.


Členství v ČAOPP, z.s.

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami spolku a jeho činností.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné a není na něj právní nárok.
 3. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas jednoho člena výboru.
 4. Člen spolku má právo:
  1. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  2. podílet se na praktické činnosti spolku.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. platit členské příspěvky
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena výborem,
  5. nezaplacením členských příspěvků do konce každého kalendářního roku,
  6. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

Čestné členství

 1. Čestné členství je ukládáno výborem na výborové schůzi.
 2. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.
 3. Čestný člen spolku má právo:
  1. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  2. podílet se na praktické činnosti spolku.
 4. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku,
  3. dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 5. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena výborem.