NATIONAL OPEN podle pravidel IHT3 – Mistrovství České republiky Championát BCCZ + Trial 3
20. 8. 2022
 
přesný program bude upřesněn
 
1. Titul Mistra ČR bude zadán v kategorii T3 Open ( National herding trial - Open class) a to pouze psovi v majetku občana ČR.
2. Start bude umožněn pouze psům s registrací pod FCI.
3. Pes nemusí mít splněný limit pro přestup do IHT3 CS. Start v mistrovské kategorii Open class nebude zapsán do VP.
4. Trial se bude řídit platnými řády pro IHT3 CS.
5. Úspěšnost závodu a získání bodového ohodnocení dále psa neopravňuje k umožnění startů v IHT3 CS bez splnění přestupových podmínek daných mezinárodním řádem FCI.
 
IHT1 + IHT2 + HWT + NHAT
21. 8. 2022
přesný program bude upřesněn
 
MÍSTO
Budišov nad Budišovkou - zemědělská farma u Kynclů
popis trasy v kontaktu na www.alkyra.estranky.cz
 
ROZHODČÍ
Marion Fuchs
náhradní rozhodčí: Miroslav Koško
 
OVCE
kříženky (suffolk, texel , Dorper)
 
GARANT AKCE
KJ ČR, ČAOPP
 
VEDOUCÍ AKCE
ČAOPP
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ
Každý účastník trialu musí být členem kynologické organizace zastřešené FCI a musí se prokázat platnou členskou průkazkou ( např. ZKO, chovatelský klub plemene apod.).
Od roku 2017 došlo ke změně vystavování výkonnostních průkazů. Nově si o ni musíte zažádat sami a to předem před plánovanou akcí! VP musí být vystaven již pro zkoušky vloh - NHAT a samozřejmě pro HWT.
Bude probíhat pouze prostřednictvím webového formuláře. Odkaz na přihlašování - https://1url.cz/NrWNb
Přijímáme pouze řádně vyplněné přihlášky.
Registrace budou ukončeny ve středu 17. 8. 2022 ve 12:00 hodin.
Po vyplnění registračního formuláře bude Vaše přihláška zavedena do registrovaných přihlášek. Po obdržení platby za startovné budete zařazeni do potvrzených přihlášek.
Počet startujících je omezen (rozhoduje datum platby).
 
STARTOVNÉ
úhrada předem prostřednictvím bankovního převodu.
Informace k platbě Vám budou zaslány na Váš email (nejpozději do 7 dnů od registrace)
Zaplacené startovné je nevratné. Možnost náhradníka.
 
CENA
NHAT, HWT - 600 Kč
Trial 3 - 400 Kč
IHT 1-2 - 800 Kč
členové ČAOPP a BCCCZ – 700 Kč
NATIONAL OPEN podle pravidel IHT3 - 800 Kč
členové ČAOPP a BCCCZ – 700 Kč
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
platné očkování psa (vzteklina + DHPPi) potvrzené v OP nebo pasu
pes musí být v době konání akce klinicky zdravý
s sebou platný očkovací průkaz/pet pass
 
UBYTOVÁNÍ A OBČERSTVENÍ
Ubytování pořadatel nezajišťuje. Možnost ubytování se psem: www.autokemp.budisov.cz,
tel:556/305283,736767588
občerstvení zajištěno na farmě.( klobásy,guláš, píti,sladkosti)
 
 
 
Sponzoři akce
                       logo 1  Staz 
               popela  familynature 02
 
CZECH HERDING CHAMPIONSHIP IN CS STYLE + CHAMPIONSHIP of BCCCZ CLUB.
20th and 21st August 2022
 
PROGRAM
20th August 2022 - NATIONAL OPEN (IHT CS 3 rules) – Czech Championship CS style, Championship of BCCCZ and Trial 3
to be specified
 
21st August 2022 - IHT 2, IHT1, HWT, NHAT
to be specified
There is a limit of 30 dogs/day
 
PLACE
Budišov nad Budišovkou - Kyncl´s farm
route description in contact on www.alkyra.estranky.cz
 
JUDGE
Marion Fuchs
reserve judge: Miroslav Koško
 
SHEEP
mix breed (Suffolk, Texel , Dorper)
 
GUARANTOR
KJ ČR, ČAOPP
 
ORGANIZER
ČAOPP
 
APPLICATIONS
Each participant must be a member of the FCI organization and must prove his membership.
In 2017,the issue of working books has changed. You have to request for you WB by yourself before competiton will start. Working book is needeed for NHAT and of course for higher competition.
Will run only trought web form - link is here - https://1url.cz/NrWNb
 
REGISTRATION FEE
Starting fee has to be paid in advance. Payment information will be sent to your email (within 7 days after your registration).
Starting fee is irreversible. There is possibility of a substitute
PRICE
NHAT, HWT - 600 CZK (30 eur)
Trial 3 - 400 CZK (20 EUR)
 
IHT 1-2 - 800 CZK (or 40 eur)
ČAOPP and BCCCZ members - 700 CZK (35 eur)
NATIONAL OPEN (IHT CS 3 rules) - 800 Kč (or 40 eur)
ČAOPP and BCCCZ members - 700 CZK (35 eur)
 
VETERINARY CONDITIONS
valid rabies vaccination (rabies + DHPPi) confirmed in passport
the dog must be clinically healthy at the time of the event
valid pet pass
 
ACCOMODATION/FOOD
possibility of accommodation with a dog: www.autokemp.budisov.cz, tel: 556 / 305283,736767588
refreshments at the farm (sausages, goulash, sweets, ec´tc.)